وب

نمایش 1 از 1 نوشته های بلاگ

زبان های HTML و CSS زبان های نشانه گذاری و پایه ای هستند که در طراحی وب استفاده می شوند. HTML کوتاه شده "HyperText Markup Language" و...