خطا وب سرور

نمایش 1 از 1 نوشته های بلاگ

upload_max_filesize یکی از خطاهایی است که در زمان نصب پلاگین های وردپرسی احتمال دارد به وجود آید. طبق manual رسمی سایت PHP ، این خطا به معنای...